Kuka minä olen — Osa 4 — Soveltuvuusarvio

Olen ollut soveltuvuusarvioinneissa erilaisiin rooleihin ja vaikka nämä arvioinnit ovat aina tehtäviin sidonnaisia, voi niitä soveltaa myös muihin samankaltaisiin tehtäviin. Tässä kyseisessä arviossa haettu tehtävä oli Liiketoiminnan Kehityspäällikkö ja arvio kuulostaa ihan tutulta!

Motivaatio ja arvot

Samuelia motivoi kaupallisuus, liiketoimintalähtöinen tekeminen, uuden luominen ja haasteiden voittaminen. Motivoituu työstä, jossa näkee tuotteen elinkaaren kehittymisen konkreettisesti. Hän on utelias uusia asioita kohtaan. Samuel on kunnianhimoinen ia häntä motivoi kehittyä urallaan eteenpäin johtaviin rooleihin. Häntä kiinnostaa kokonaisvastuu ja hallinta tietystä alueesta motivoi häntä. Tulevaisuudessa hän haluaa johtaa suurta yritystä, mutta kokee, ettei vielä ole valmiuksia siihen, mutta on halua kehittyä.

Samuel haluaisi saada henkilökohtaista tunnustusta erityisistä saavutuksista; pitää tärkeänä, että menestyksekäs toiminta huomioidaan ja että sitä myös asianmukaisesti arvostetaan. Hän on oppinut ymmärtämään kehumisen tärkeyden myös muiden motivoinnissa ja pyrkii olla aiempaakin mukavampi henkilö työyhteisössä. Hän arvostaa harmonista työilmapiiriä ja haluaa välttää keskinäisiä riitoja. Samuel sietää epävarmuutta työympäristössä.

Työpersoonallisuus ja työskentelytyyli

Liiketoiminnan kehittäminen – kokeilunhaluisuus, rohkeus, tuloskeskeisyys

Samuelille digimarkkinointi ei ole niin tuttua, että kokisi olevansa siinä parhaimmillaan. Sen sijaan myyntiverkoston rakentamisen ja tuotekehityksen puolella hänellä on parempi osaaminen. Kuluttajapuoli ei ole hänelle niin tuttu vaan osaaminen enemmän b2b. Samuel on luottavainen kykyihinsä suoriutua ja on itsevarma.

Hänen tapansa toimia on se, että hakee validaatiota tuotteelle myyntiverkostolta ja loppuasiakkaalta. Haluaa motivoida ja myydä omalla toiminnallaan myyntiverkostolle tuotetta ja vakuuttaa heidät tuotteesta. Hän on myyntihenkinen ja pystyy perustelemaan näkökulmansa. Miettii tuottoa paljon ja päämäärätietoisesti valmis tekemään parhaansa. Aiemmin jopa liikaa.

Vuorovaikutus ja muihin vaikuttaminen – yhtiön sisäinen ja vendorit, mukautuvuus, joustavuus

Samuel on vuorovaikutuksessa iloinen, innostuva, välitön ja mukautuu luontevasti ja rennosti. Hän on suora eikä kiertele. Hän seuraa ja analysoi muiden reaktioita; haluaa ymmärtää heidän motiivejaan ja käyttäytymistään. Hänen tapansa on, että perustelee asiansa ja antaa toisen pohtia asiaa rauhassa sen jälkeen. Pitää tärkeänä, että ihmiset kommunikoivat avoimesti keskenään, mutta aiemmin hänellä on ollut vaikeuksia luottaa muihin, että hoitavat asiat, josta on ollut seurauksena väsymystä ja työkuorman rajaamisen vaikeutta. Hän jousti liikaa eikä kyennyt palautua työstä riittävästi. Nykyään kiinnittää asiaan huomiota, koska huomannut, että toimintatyyli ei ole toimiva vaan pyrkii luottamaan muihin enemmän ja antaa muiden oppia itsenäisesti virheistään ja tunnistaa ennakkoluulojaan. Jatkuvan stressin alla mennyt kuoreensa, luottamus muihin vähentynyt ja tullut kiukkuiseksi. Nyt kuitenkin tunnistaa toimintaansa paremmin ja pystyy todennäköisesti reagoimaan riittävän aikaisin mikäli havaitsee epätarkoituksenmukaista toimintaansa ja on erittäin motivoitunut kehittymään.

Aloitteellisuus ja vastuullisuus – itsenäinen ote, projektinhallinta

Samuel on työotteeltaan aktiivinen ja aloitteellinen, mutta ei kovin systemaattinen, järjestelmällinen ja organisoitu. Pyrkii kuitenkin kehittymään aikansa organisoimisessa ja keskittyä paremmin. Hän on tavoitteellinen ja käytännöllinen; ratkaisee ongelmat nopeasti ja tehokkaasti. Itsenäisesti työskennellesään viihtyy parhaiten, mutta mielellään pallottelee muiden kanssa ideoita. Omassa rauhassaan saa parhaiten aikaiseksi.

Kyvykkyys ja potentiaali

Ongelmanratkaisu ja tiedonkäsittely – luovuus ja innovatiivisuus

Samuelin suoriutuminen kyvykkyyttä ja taidokkuutta mittaavissa tehtävissä oli hieman yli keskitasoista. Samuel suoriutuu tiedonkäsittelyä ja projektinhallintaa mittaavassa tehtävässä hieman yli keskitason ja täten osoittaa näiltä osin hyvää kognitiivistä kyvykkyyttä. Kykenee etenemään keskitasoa tehokkaammin, mutta tarkkuudesssa hieman alle keskitason. Luovuutta ja ideantuottokykyä mittaavassa tehtävässä hänen tuloksensa olivat hieman keskimääräistä parempia, johtuen etenkin uniikkien ideoiden suuresta määrästä.

Hänellä on riittävä kykyrakenne ja oppimiskyky tehtävän edellyttämien tiedollisten ja taidollisten kokonaisuuksien haltuunottamiseksi ja hoitamiseksi.

Tässä se kokonaisuudessaan sitten oli, niin hyvässä kuin pahassakin. Omaan vahvuuksia ja heikkouksia kuten kaikki meistä. Tämä arvio on tehty vuonna 2016, eli aika tuore tapaus ja hauska muisto tulevaisuudelle.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s