Kuka minä olen — Osa 3 — Henkilöarviointi

Olin alkuvuodesta koko päivän kestävässä henkilöarvioinnissa ja tämä kokemus oli erittäin mielenkiintoinen. Tein erilaisia päättelytehtäviä, ryhmähaastatteluja sekä yksityishaastatteluja. Tuloksena syntyi seuraavanlainen yhteenveto minusta ja päätin että jaan sen myös julkisesti. Tässä haettiin osaajaa Palvelu- ja Tuotepäällikön paikkaan.

Vahvuudet

Samuel Svahnström omaa hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot, joiden avulla hän pystyy vaikuttamaan tehokkaasti ja vakuuttavasti sekä edistämään asioita erilaisissa tilanteissa ja erilaisten ihmisten parissa.

Vuorovaikutustyyliltään hän on aktiivinen, joustava ja rakentava. Hän toimii mielellään ihmisten parissa ja pystyy aktiivisesti luomaan ja rakentamaan suhteita.

Hänessä on kohtuullisella tasolla olevaa kunnianhimoa ja sitkeyttä. Hän pystyy toimimaan pitkäjänteisesti ja edistämään omaa vastuualuettaan tuloshakuisesti. Asetetut tavoitteet motivoivat häntä ja suuntaavat hänen toimintaansa.

Aikarajallisten päättelytehtävien perusteella hänellä on hyvät edellytykset analysoida tietoa, hahmottaa asioiden välisiä yhteyksiä ja tehdä päätöksiä loogisesti, tarvittaessa myös aikapaineen alla. Tämä luo potentiaalia myös kokonaisvaltaiseen ja strategiseenkin ajatteluun sekä vaativaan ongelmanratkaisuun ja uuden omaksumiseen.

Ajattelutyyliltään hän on jäsentynyt ja realistinen. Hän tarkastelee tilanteita olemassa olevien faktojen kautta ja pyrkii toiminnallaan luomaan selkeyttä.

Uramotiiveissa hänellä tärkeimmiksi nousevat tekijät, ammattipätevyys ja haasteellisuus, tukevat toimimista laaja-alaisessa ja haasteellisessa roolissa.

Kehittymisalueet

Hän viihtyy ja toimii parhaiten, kun hänellä on riittävän selkeä kuva odotuksista ja tavoitteista. Nopeat tai yllättävät muutokset saattavat vaatia esimieheltä keskustelevaa ohjausta ja fokuksen hakemista.

Hän ei välttämättä ole omimmillaan tilanteissa, jotka vaativat vaikuttamiselta erityisen tiukkaa tai suoraviivaista otetta.

Organisoitunut toiminta ja keskittymistä vaativa suunnittelu vaativat häneltä paneutumista ja oman toiminnan johtamista.

Motivaatio ja ohjaus

Uramotiiveissa hänellä korostuvat vahvimmin ammattipätevyys ja haasteellisuus. Tämä viittaa haluun toimia haastavissa ja laaja-alaisissa tehtävissä, joissa pääsee monipuolisesti sekä hyödyntämään että kehittämään omaa osaamistaan. Hän kuvaa parhaiten viihtyvänsä monipuolisessa ja laajassa roolissa, jossa pääsee tekemään työtä oma-aloitteisesti ja vapaasti. Hänelle on tärkeää, että työssä on riittävästi ihmiskontakteja. Ilmapiirillä ja ihmissuhteilla on kohtuullisen iso vaikutus hänen motivaatioonsa. Hänelle on myös tärkeää, että esimies on lähellä ja saatavilla, erityisesti hän odottaa saavansa esimieheltä selkeät odotukset omalle työlle ja näkemyksellisyyttä suunnasta. Epätietoisuus laskee hänen motivaatiotaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s