Tuote ja liiketoiminnan skaalaus

Tuote MVP-vaiheessa ja sen ympärille halutaan luoda kasvava liiketoiminta? Tässä esimerkissä tuote on IoT-palvelun osa ja kokonaisuutta ei palvelusta olla vielä tarkkaan määritelty.

“2-3 sivun ppt esitys: Näkemykseni miten, mitä ja mihin panostamalla IoT-tuote kasvaa 10+ MEUR liiketoiminnaksi”

Aloitan luomalla tuotteelle kolme tekijää, koska haluan jakaa kokonaisuudet pieniksi, suupalan kokoisiksi paloiksi.

Screen Shot 2017-04-20 at 13.23.11

Nämä kolme kohtaa ovat tässä vaiheessa liiketoimintaa tärkeimmät kehityskohteet.

Tuotekehitys määrittelee pohjan koko liiketoiminnalle ja koska kyseessä on MVP-tason tuote, voi sitä myydä asiakkaille ja samalla kehittää tuotetta asiakkaiden kanssa. Samaan aikaan kun tuotetta kehitetään, tartumme myös ansaintalogiikkaan.

Screen Shot 2017-04-20 at 13.33.46 Screen Shot 2017-04-20 at 13.35.59

Alasta riippuen on tuotekehityksessä otettava huomioon erilaisia tekijöitä ja meidän esimerkissämme riittää että puhumme toistaiseksi hyvinkin yleisellä tasolla aiheesta. On löydettävä ne välttämättömät ominaisuudet tuotteesta ja samalla tarkkailtava ansaintalogiikan kanssa mitkä ovat ne ominaisuudet jotka ovat haluttuja, mutta alakohtaisia. Tavoitetilana voidaan pitää mahdollisuutta geneerisen tuotteen soveltumisena laajalle asiakaskunnalle, jossa tuote räätälöidään moduuleilla alakohtaiseksi. Hinnoittelussa on tällöin mahdollisuus saada tuote edullisemmin asiakkaalle ja antaa samalla näyttöjä sen toimivuudesta. Mikäli tuote on hyvä, se otetaan laajemmin sisään.

Kun markkinassa saadaan jalansijaa ja kasvua on odotettavissa, täytyy siihen myös varautua. Tilaus-toimitus -prosessin säätäminen ja optimointi on paras tehdä tässä samalla, sillä jälkikäteen sen skaalaaminen on huomattavasti työläämpää.

Screen Shot 2017-04-20 at 13.36.09

Tämä on varautumista tulevaisuuteen ja samalla ajan vapauttamista kasvun mahdollistamiseksi. Usein yrityksissä tehdään paljon manuaalista työtä, kun dokumentteja luodaan hetkessä ja eletään projekti kerrallaan. Prosessin kehitys on hyvä ottaa huomioon jo aikaisessa vaiheessa palvelun elinkaarta. Dokumentaation ja prosessien luominen palvelulle ei luonnistu hetkessä.

Kaikki mikä voidaan automatisoida, täytyy automatisoida. Käytettävissä oleva aika täytyy keskittää kasvuun ja strategian mukaisiin toimiin, ei siihen että tehdään joka projektissa manuaalista työtä. Kun kerran tekee yhden projektin kunnolla, täytyy siitä jäädä jälkeen prosessin osia ja dokumentaatiota seuraavaan projektiin.

Alla olevasta linkistä pdf -esitys

Tuotteistus MVP-tuotteelle 10M

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s